Průmysl a celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. A proto je nutné se seznamovat s dostupnými systémy a řešeními odpovídajícími prvkům průmyslu 4.0 a více se v nich orientovat [BLABLABLA]. Ne, dělám si samozřejmě srandu. Chceme si s dětma hrát s něčím zajímavým, s něčím, co bude bavit je i mě a při čem se třeba i něco málo naučíme.